Over DUX Advocaten

Advocatenkantoor Nijmegen

DUX advocaten is opgericht door de advocaten Frederik Moorman van Kappen en Dennis van Alst. Met hun gedeelde visie op klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening, hebben zij de basis gelegd voor dit gloednieuwe kantoor.

Beide advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van juridische advies en bijstand op maat. Zij staan veelal ondernemers bij maar ook particulieren weten hun weg te vinden naar de advocaten van DUX.

Onze advocaten zijn toegankelijk, duidelijk, vakbekwaam en pragmatisch en zetten graag een stapje extra. Bij DUX staat U immers centraal.

Ons kantoor vindt u in Nijmegen op Kerkenbos 1232 A. Wij hebben deze locatie gekozen vanwege de zeer goede bereikbaarheid. Dat betekent ook dat onze advocaten desgewenst snel “en route” kunnen zijn om u te bezoeken.

Maak kennis met onze advocaten

Dennis van Alst

Als senior advocaat ben ik een ervaren adviseur en sparringpartner voor met name ondernemers. Ik adviseer en procedeer voornamelijk over handelscontracten en andere overeenkomsten, huur en verhuur van bedrijfsruimte, koop verkoop van onroerend goed. Ook sta ik inschrijvers bij in geschillen over aanbestedingen.

Mijn rol als advocaat in een juridisch geschil laat zich het best omschrijven als een combinatie tussen puzzelen en schaken. Naast een grondige kennis van “het spel” (het recht) en analytisch denkvermogen, vergt het de nodige handigheid en strategisch inzicht. Het is een combinatie van vaardigheden die maakt dat je als advocaat veel waarde kunt toevoegen. En dat is exact wat het vak zo mooi maakt.

Ik ben altijd geïnteresseerd in de mens achter de ondernemer. Dat helpt mij om het beste uit mezelf en uit de professionele relatie te halen. Ik houd van korte lijnen en een laagdrempelig en informeel contact met mijn cliënten en ik ben dan ook goed bereikbaar.

Het begint vaak allemaal met een goede kop koffie. Die zet ik graag voor je klaar! Als je meer wilt weten of kennis wilt maken, mail me via vanalst@duxadvocaten.nl of bel 085 222 9006

Rechtsgebiedenregister:
Dennis van Alst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied huurrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Dennis van Alst is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse
Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335
35 35, info@advocatenorde.nl

Frederik Moorman van Kappen

Na een korte tijd in het notariaat gewerkt te hebben, begon ik in 1993 in de advocatuur. In die tijd kreeg men nog een allround opleiding, zodat er een bepaalde basiskennis is van diverse rechtsgebieden. Dat is belangrijk om alert te kunnen zijn op problemen op aangrenzende rechtsgebieden. In loop der jaren heb ik als advocaat en als partner gewerkt bij diverse grote advocaten kantoren en mij toegelegd op het ondernemings- en insolventierecht. Op deze gebieden heb ik dan ook de nodige specialisatiecursussen gedaan en ik ben lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging van Insolventierecht advocaten (Insolad).

Als het goed gaat met de onderneming houd ik mij vaak bezig met fusies en overnames of joint-ventures of het opzetten van nieuwe entiteiten in binnen- en buitenland. Ook het opstellen van of adviseren bij internationale (Engelstalige) contracten hoort tot mijn dagelijks werk. Hoewel advocaten vaak worden gezien als “deal breakers” ben ik meer een “deal maker”. De uitdaging is om voor ieder probleem een oplossing te verzinnen die recht doet aan de belangen van beide partijen. Dat laatste is noodzakelijk om de medewerking van beide partijen aan het contract voor de lange duur te waarborgen.

Dit vereist creativiteit, “out of the box” denken maar ook integriteit omdat beide partijen vertrouwen moeten hebben in de gevonden oplossing.

Als het minder goed gaat met de onderneming ben ik er ook voor mijn cliënten. Of het nu gaat om geschillen tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en/of directie en andere vennootschappelijke organen, om problemen met zakelijke relaties of ketenpartners of om economische tegenwind van tijdelijke of permanente aard, in al deze situaties sta ik mijn cliënten met raad en daad terzijde. Ze weten ook dat ze op mij kunnen rekenen en ik vind dat een essentieel onderdeel van mijn taak als advocaat: er zijn voor je cliënten, juist als het minder gaat.

Ik accepteer ook niet zomaar iedereen als cliënt; je investeert toch in een jarenlange vertrouwensrelatie met “ups-and-downs” en “for better and for worse”!

Rechtsgebiedenregister
Frederik Moorman van Kappen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling)
 Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Specialisatieverenigingen
Vereniging voor Insolventierecht Advocaten
Vereniging Corporate Litigation

Frederik Moorman van Kappen is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse
Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335
35 35, info@advocatenorde.nl