Onze expertises

book-16@2x

Contractenrecht

Het opstellen van, adviseren en procederen over contracten is voor de advocaten van DUX dagelijkse praktijk. Wij staan onder meer (internationale) handelsondernemingen, dienstverleners, zorginstellingen en particulieren bij. De verscheidenheid in juridische vraagstukken in het contractenrecht is groot. Advies en bijstand op maat op het juiste moment en door de juiste deskundige, is dan ook essentieel om het best mogelijke resultaat te realiseren.

Wat wilt u met het contract bereiken, wie is de (internationale) contractuele wederpartij, welk recht is op de overeenkomst van toepassing, welke zekerheden worden gegeven, allemaal vragen die beantwoord moeten worden voordat er een passend contract opgesteld kan worden. Maar, ook nadat een contract is gesloten kunnen er problemen ontstaan. Wat zijn uw rechten als uw contractspartij verplichtingen niet nakomt? Wat zijn de mogelijkheden als u zelf uw verplichtingen niet kunt nakomen? Wanneer kan de overeenkomst ontbonden worden en wat zijn daarvan de consequenties? Is er recht op schadevergoeding bij wanprestatie of na ontbinding? En wat te doen als de inhoud van de overeenkomst voor meerdere uitleg vatbaar is?

Allemaal vragen die kunnen rijzen als er een kink in de contractuele kabel komt. Wacht dus niet af maar maak tijdig een afspraak met een van de advocaten DUX.

book-16@2x

Huur- en vastgoedrecht

Voor iedere vastgoedondernemer of verhuurder is toegang tot up to date kennis en gedegen advies essentieel. Wij zijn die toegang. Of het nu gaat om huurrecht of vastgoedrecht: wij zijn u graag van dienst!

Onze advocaten kunnen u bijvoorbeeld helpen bij en adviseren over het opstellen van koop- of huurcontracten, huurprijsaanpassing bij bedrijfsruimte, onderhuur, tijdelijke verhuur van woonruimte, huurbeëindiging, gebreken, opleveringsperikelen, erfdienstbaarheden, erfgrensgeschillen en rechten van opstal.

Het spreekwoord “bezint eer ge begint”, is ook hier van toepassing: win dus tijdig advies in. Wij ontvangen u graag.

book-16@2x

Insolventie- en Faillissementsrecht

Eenieder weet dat niet alles een succes is of wordt. Soms loopt het verkeerd, door niet nagekomen afspraken, door overmacht of economische tegenwind maar soms ook door botte pech.

Een echte ondernemer steekt zijn kop dan niet in het zand maar houdt het hoofd koel en raadpleegt een advocaat van DUX. Samen met u inventariseren we de problemen, sporen de oorzaken op en onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms kan een akkoord met de crediteuren worden bereikt, al dan niet in combinatie met een reorganisatie, soms zal een surséance of doorstart na faillissement de enige mogelijkheid zijn.

Wat de oplossing ook worden zal, u mag er op rekenen dat, als we een “gaatje” vinden, we u dan graag helpen op de “road to recovery”.

Soms betreffen de problemen echter niet uw onderneming maar die van uw zakenrelatie. Ook dan kunt u op ons rekenen om te trachten de nadelige gevolgen voor u en uw onderneming zoveel mogelijk te verzachten.

Kortom, ga niet in de fout als het fout gaat!

book-16@2x

Ondernemingsrecht

Ondernemen kunt via een veelvoud van rechtspersonen met meer of minder ingewikkelde structuren. De advocaten van DUX helpen u met het juridisch correct structureren van uw bedrijfsactiviteiten. Het adviseren bij en het opstellen van de bijbehorende contracten, verzorgen wij natuurlijk ook. Wij helpen u, om uw doelen te bereiken!

En mochten er in die soms complexe structuren problemen optreden, bijvoorbeeld tussen bestuurders en aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling, ook dan staan wij u met raad en daad terzijde. Wij weten waar Abraham de mosterd haalt en wij begeleiden u dan ook zo snel mogelijk naar een goede en correcte oplossing. Opdat u verder kunt!